transformace je přirozená cesta

Organizace, cena a přihlašování

Transformační terapie je individuální terapie, při které se terapeut intenzivně věnuje jedinému klientovi. Je určena jen pro vážné zájemce. Termíny se sjednávají pouze pro předplacená sezení.

Nejste-li si vážností svého zájmu jisti, jste zváni na bezplatné a nezávazné Večerní povídání o terapii, nebo (jste-li z daleka) si nejprve předplaťte pouze hodinovou konzultaci po Skypu nebo telefonu.

Cena terapie

Terapie je nabízena v navazujících celcích, které sestávají ze tří dvouhodinových sezení:

  • Základní terapie - tři dvouhodinová sezení - stojí 15000 Kč.
  • 1. pokračovací terapie - tři dvouhodinová sezení - stojí 12000 Kč.
  • 2. pokračovací terapie - tři dvouhodinová sezení - stojí 9000 Kč.
    (2. pokračovací terapii je možno opakovat vícekrát.)

Každý celek – tři dvouhodinová sezení – se předplácí zvlášť, doporučuje se předplácet si raději více trojic sezení najednou, aby intervaly mezi sezeními nebyly příliš dlouhé. O případném postupu do navazujících terapií se s klientem domlouváme individuálně.

K dosažení trvalého výsledku je obvykle třeba absolvovat základní terapii a tři pokračovací terapie, tedy alespoň dvanáct dvouhodinových sezení. Cenový model zvýhodňuje dlouhodobější spolupráci, při více sezeních vychází průměrná cena jedné hodiny příznivěji.

Tři dvouhodinová sezení jsou pro terapii naprosto minimální doba, po které už lze očekávat jakýsi terapeutický zisk. Kratší terapie se neposkytuje – s výjimkou Skypových konzultací. Obvyklý interval mezi sezeními je týdenní, ale lze domluvit i jakýkoliv jiný.

Pracovní doba a expresní přirážka

Standardní pracovní doba je pondělí a úterý od 9 do 17 hodin (už jsem v důchodu a kromě terapie mám řadu dalších aktivit :-).

V odůvodněných případech lze dohodnout i sezení v jiném čase, i o víkendu. Za každé sezení mimo standardní pracovní dobu se připlácí expresní příplatek 1800 Kč.

Přihlašování

Před přihlášením do terapie prosím pošlete předplatné alespoň pro základní terapii, viz Online platba za terapii.

Po té se přihlašte do terapie na stránce Kontakt.

Storno podmínky

  • Za sezení omluvené více než 24 hodin před sjednaným termínem se poskytuje náhradní termín podle aktuálních možností.
  • Za včas předem neomluvené sezení se náhrada neposkytuje.
  • V případě požadavku na vrácení předplatného před dohodnutým ukončením terapie se vracená částka krátí o storno poplatek 50 %. Pokud od zaplacení předplatného uplynul nejvýše jeden týden, činí storno poplatek pouze 30 %.
Investovat do kvality svého života (loď u ostrova Telendos)

Pro firemní klientelu vystavujeme daňový doklad.

Jsou-li pro vás tyto podmínky zajímavé, objednejte se na terapii.

Zkušenosti klientů aneb
ověřitelné výsledky:

» Zkušenosti dalších klientů

Napsali o terapii:

„Poznala jsem zblízka několik Honzových klientek a mohu dosvědčit, že Honza odvádí velmi dobrou práci. Jeho terapii rozhodně doporučuji.“
Míla Lukášová, terapeutka

„Honzova terapie i reakce klientů na mě dělají velmi dobrý dojem. Líbí se mi i pokora, s jakou Honza píše o své práci. Znám Honzu řadu let a jeho terapii doporučuji.“
Petr Velechovský, Modrá alfa